Logo

Innkalling til Norsk Pomeranian klubb`s Generalforsamlingen 2016

Dato: lørdag 9 april kl. 12.00

Sted: Garder Kurs og Konferanse senter

Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen

 

DAGSORDEN

 

 1. Gokjenning av Innkalling og forslag til dagsorden
 2. Valg av møteleder og 2 referenter
 3. Fastsettelse av antall stemmeberettigede
 4. Valg av 3 til tellekorps
 5. Valg av personer til å underskrive protokoll.
 6. Årsberetning
 7. Regnskap 2015 m/revisjonsberetning
 8. Budsjett 2016
 9. Innkomne forslag, og forslag fra Styret
 10. Valg

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøte, dog ikke ved valg.

Det vil bli tilgang på litt mat, kaffe og te.

Etter møte blir det utdeling av års priser.

Vel møtt !

 

Vei beskrivelse
3 minutter fra Terminalen i Oslo Lufthavn. Det går buss fra søyle
B18 utenfor ankomsthallen ved Oslo Lufthavn Gardermoen 2 ganger i
timen, buss nr. 854 og 855. Bussen stopper på Lilleplassen, i kort
gangavstand fra oss.

 

Kom med bil: Kjør via E-6 og ta av ved mrk E 16 Hønefoss-Nannestad-Gardermoen
(4 feltsvei) Kort før terminal følg skilt mrk E 16 Hønefoss-Nannestad-Gardermoen øst/vest-Flysamling. E 16 gjennom to rundkjøringer.
Sving så av første til venstre.

 

Forhåndsstemmer

Kun de oppgitte saker eller forslag behandles. Det kan kun stemmes på forslag ved personlig
fremmøte (NPK medlem), eller ved forhåndsstemmer når det gjelder personvalg.
Det kan kun benyttes 1 fullmakt pr hovedmedlem.

 Forhåndsstemmer skal være valgkomiteen i hende senest 1uke før Generalforsamlingen. (Frist: 02.04.16)

Forhåndsstemmer sendes Valgkomiteen:

Norsk Pomeranian Klubb v/ Jane Roligheten, Reshjemvegen 143, 3677 Notodden.

 

 

Hvordan forhåndsstemme?

Kopier stemmeseddelen som følger med i innkallingen eller skriv ned de kandidater du stemmer på og til hvilke verv – på et ark – det skal ikke stå ditt navn på dette arket.

Legg din stemmeseddel i en blank konvolutt som du limer igjen. Legg denne konvolutten en NY konvolutt.

Utenpå denne skriver du ditt navn, samt hovedmedlemmets medlemsnummer slik at vi kan krysse av mot medlemsregisteret at din kontingent er betalt.
Legg så den konvolutten inn i en ny konvolutt adressert til NPK`s adresse, se adresse over.

Merk konvolutten «Valg».


 • 2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

 

 • 2-3 Medlems plikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Pomeranian Klubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Norsk Pomeranian Klubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

 • 3-4 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontigenten for det år Generalforsamlingen avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

 

 

Årsberetning 2015

Styret har i denne perioden bestått av:

 

 1. Leder Laila Lauritzen
 2. Nestleder Roar Skoli
 3. Sekretær Unn Saxvik (frem til desember 2015)
 4. Kasserer Stine Karisari
 5. Styremedlem Belinda Klein
 6. Styremedlem Espen Andersen ( frem til januar 2016)
 7. Vara Eva Saxvik

Revisor

 1. Bjørn Lauritzen
 2. Vararevisor. Vakant

 

Valgkomité

 1. Jane Roligheten
 2. Liz Skårn
 3. Kai Atle Iversen
 4. Vara

 

Utstillingskomiteen

 1. Unn Saxvik ( frem til januar 2016)
 2. Laila Lauritzen
 3. Trine Saltnes
 4. Sandra Rølvåg

 

Valpeformidler

 1. Mariann Nylen

 

Materialforvalter:

 • 1.Unn Saxvik (frem til januar 2016)

 

Sunnhetsutvalget:

 1. Leder Roar Skoli
 2. Belinda Klein
 3. Stine Karisari

 

RAS komiteen

 1. Leder Roar Skoli
 2. Belinda Klein
 3. Unn Saxvik

 

Rasekompendiet

 1. Leder Roar Skoli
 2. Belinda Klein

 

Web ansvarlig

 1. Belinda Klein
 2. Morten Almeland

 

Distriktskontakter:

 1. Finnmark: Stine Karisari
 2. Hedmark :Liz L. Skårn
 3. Hordaland: Karen Vetaas
 4. Nordland: Sandra Rølvåg
 5. Oppland: Siv Monica Andersen
 6. Rogaland: Laila Høgemark
 7. Telemark: Jane Roligheten
 8. Troms: Trine Saltnes
 9. Vestfold: Roar H. Skoli


Møter

Styret har hatt jevnlig kontakt og møter pr tlf og ett fysisk møte. Styret har også denne perioden hatt mange saker til behandling.

Medlemmer.

Klubben hadde 355 medlemmer pr. 01.01.2015 og pr. 31.12.2015 har vi 391 medlemmer.

 

Medlemsbladet «PomNytt»

Styret har ikke sett seg istand til å få opp ett medlemsblad i 2015-

Vi beklager dette sterkt, men vi fikk for stort arbeidspress i forbindelse med utstilling og

Spesialen iår.

Vi satser på ett nr av medlemsbladet i 2016. Viktig at medlemmene støtter med annonser så klubben kan klare dette økonomisk. Bladet trenger også stoff av forskjellig art, utstilling, turer, opplevelser på godt og ondt osv… velkommen med stoff alt om hund er av interesse!

 

 

Aktiviteter

Det ble i mai avholdt dobbel utstilling sammen med Shih Tzu klubben på

Gaalaasbanen. Ca 450 påmeldte på vår dag som var på søndag. Noe mer påmeldte

på lørdag, Shih Tzu sin dag. Utstillingen ble denne gang i pinsehelgen og det var nok grunnen til at vi fikk færre påmeldte enn året før. Vi takker alle som bidro for NPK slik at vi kunne få dette i god havn.

 

I september var det duket for spesialen i sammenheng med EDS.

Det var innhentet dommer fra USA, Fabian Ariente kennel Starfire.

En dommer av verdensformat og en kennel kjent over hele verden. Det ble maks påmeldte og flere stod på vent for å være med da vi kun fikk ha 90 påmeldte for en dommer. Utstillingen gikk supert og alle hadde en flott dag med positiv og engasjert dommer og flotte hunder. Ikke minst hadde vi flotte premier til alle vinnere.

 

 1. ( litt om og rundt spesialen 2015)

Det ble dagen før spesialen arrangert ett stelle og klippekurs på Hundeakademiet.

Vi fikk en avbestilling kun en dag før dette kurset at Jose Antonio Cabrera som skulle komme å dømme valper og å holde kurs om BSD og stellekurs ikke kunne komme allikevel.

Belinda Klein og Bjørn Tore Løvtangen klarte å få til en ny avtale at Cabrera skulle ta seminar om BSD og litt stell via Skype istedet.

Bjørn Tore var på plass dagen før og jobbet febrilsk for å få alt opp slik at vi kunne ha møte via Skype. Han jobbet hele fredag kveld til langt på natt for å prøve å få det til.

Alt arbeid forgjeves da Cabrera dagen etter, noen timer før vi skulle starte bare uteble.

Vi var selvfølgelig meget skuffet men det var ikke noe å gjøre med.

Mange hadde kommet til Lillestrøm denne dagen utelukkende for å være med på kurs med Cabrera.

Men vi fikk på kort varsel en super erstatter….. som aldri sier nei.! Nemlig Elisabeth Spillman Åkerlund fra Svenske Pomeranian Klubben.! Ikke minst fikk vi også Fredrik Nilsson også fra Svensk Pomeranian klubb, til å ta dette seminar/kurs sammen med Elisabeth. Bjørn Tore hev seg i bilen og stod klar utenfor Varemessa da Fredrik Nilsson var ferdig i gruppen hvor han viste hund og i full fart bar det til Hundeakademiet! Her skulle ingen tid gå til spille !

Vi er utrolig takknemlig for at Elisabeth som holdt ett engasjert og interessant foredrag om BSD og Fredrik Nilsson tok stell og klippekurs stor Ros til dem. Ett meget positivt tiltak som deltagerne satte stor pris på.

Belinda smørte ferske og nydelige baguetter slik at alle skulle få noe så spise. De hadde kjøpt inn div drikke og kokte kaffe og serverte til alle. Det satte deltagerne stor pris på da det ble noe ekstra venting siden det ble forandring i planene. Men alle tok det med godt humør og smil og syntes at de hadde hatt ett flott seminar og lært mye og ikke minst fått nye bekjentskaper.

Klubben takker Belinda og Bjørn Tore for den jobben og innsatsen de gjorde denne dagen. Tusen takk! Uten det dere gjorde ville det ikke blitt noe seminar/kurs i det hele tatt.

 

D.

Det ble ikke noe rasestand denne gang under EDS da klubben ikke hadde folk nok til dette.

Det er ikke avgjort om klubben skal ha stand under Lillestrøm utstillingen i 2016.

 

E.

NKK møter

Klubben har vært representert med leder på NKK`s RS-møte i november. Klubben tok opp ønske om forandring ang championat regler. Vi fikk ikke medhold men flere raseklubber kom i etterkant og var enig og ønsket at vi tar det på neste møte. Det vil være klokt å beholde stor-cert og gå for å få tilbake det «gamle» systemet.

          

F.

Styrets arbeid.

Det har vært ett meget krevende år for styret.

Stor utstilling alle raser i mai og spesialen under EDS var meget arbeidskrevende med så mange påmeldte fra inn og utland.

Mange saker har vært arbeids-og tidskrevende med mange telefoner og mailer.

Klubben har kjøpt inn en bærbar pc til bruk for sekretær til lagring av mailer og brev. Den er ennå ikke tatt i bruk. Kan også evt. brukes av kasserer.

Styret forsøker å gjøre en så god jobb for medlemmene, rasen og klubben som mulig.

Alt foregår på vår fritid og vi håper medlemmene har forståelse for at ikke alt

kan bli ferdig «over natta».

 

Det er mye tid som går til utstillingen med alle raser. Men vi mener at dette er viktig for klubbens økonomi å ha dette sammen med Shih Tzu klubben. Vi takker Shih Tzu klubben for å ta oss med på dette. Om det blir flere utstillinger med dem fra 2017 vet vi ikke på dette tidspunkt.

Det avgjørende vil være medlemmenes deltagelse og ønske om å støtte styret/utstillingskomiteen i dette arbeidet og ikke minst å delta med hjelp.

 

Vi gjør dette for å skaffe klubben en bedre økonomi. God økonomi gjør at klubben kan være mer handlekraftig.

 

Når det gjelder Distriktskontakter så må vi beklage at vi ikke har hatt kapasitet til å hjelpe alle i gang. Men håper at vi i den kommende perioden kan få til mer virksomhet ute i distriktene. Distriktskontakten i Hordaland har satt igang og skal arrangere sin første utstilling til høsten. Vi vil oppmuntre andre distriktskontakter til å ha kurs og treff og utstilling hvis de er mange nok til å klare dette.

 

Klubben har holdt på siden 01.01.2013 og vi er på god vei til å bli en viktig og interessant klubb for eiere av vår rase. Det er viktig at medlemmene forstår å ta vare på denne muligheten ved å legge det positive for klubb og rase på første «hylle». La personligestridigheter ikke ødelegge for en positiv klubb for rasen og eiere.

Vi trenger en raseklubb det er viktig å ta vare på rasen på en god og trygg måte.

Vær med å støtt klubben.!

G.

Måling av rasen.

Styret bestemte av rasen skal måles på alle norske utstillinger i 3 år fremover fra 1.1.2016

          

H.

Saken ang juks med stamtavler og kull.

Denne saken verserte i stort sett hele 2014/15. Styret sendte bekymringmelding til NKK i nov. 2014. Det ble slått meget opp våren /sommeren 2015 i aviser og radio kontaktet styret.

Leder svarte på dette med at klubben ville gå inn for DNA test på avlsdyr for i ett

forsøk å få bort de som «jukser» med stamtaler.

 

Klubben og styret fikk hard medfart i sosiale medier ang denne saken og ett par til, men vi kunne ikke gå ut med info da saken var til behandling.

Saken har vært purret opp ofte til NKK. I september 2015 fikk vi beskjed om at saken var behandlet og oppdretter fikk 3 års utestengelse. Klubben valgte ikke å anke dette men syntes at straffen var meget mild. Oppdretter anket og vi måtte la den ligge uten offentliggjørelse da vi ikke kunne vite om det ble forandring på straffen. I etterkant har det vist seg at det var feilinformasjon, oppdretter anket ikke.

 

Etter 4 mnd januar 2016 får vi beskjed at ingen nye momenter er kommet og saken står slik den var i september 2015.

Oppdretter er dermed utesteng for 3 år. Alle impliserte hunder er avregistrert og tatt bort fra DogWeb. Klubben er nå ferdig med denne saken og har tatt den til etterretning.

 

I.

Årets hund i Norsk Pomeranian Klubb

Norsk Pomeranian klubb har også i år kåret årets tispe/hanhund – Årets veteran, Årets oppdretter og Årets Avl- tispe/hanhund og Årets valp.

Prisene vil bli utdelt til medlemmene på Generalforsamlingen.

 

J.

Statistikk

Registrerte Pomeranian

I 1985 ble det registrert 40 nye pomeranian

i 2015 ble det registrert 537 nye pomeranian.

Det er en meget stor økning og det betyr at mange flere er oppdretter og avler på rasen.

Et viktig spørsmål er om det er bra eller dårlig for rasen vår. Fokus fremover må være på avl.

 

Championer

Totalt ble det i 2013, 2444 nye championer alle raser i Norge

2014 var det 2552 nye championer

2015 er det registrert 2796 nye championer

Det er en stor økning og vi tror at grunnen er «fullcert» som ble innført fra 01.01.2014.

Pomeranian fikk 26 nye Norske championer, ikke alle eiere er medlemmer av klubben.

 

K.

Saker under arbeid.

a)Rasekompendiet

Dette er under arbeid og håper at det skal bli ferdigstilt i løpet av 2016.

Leder for arbeidet er Roar Skoli.

 

 1. b) DNA – profil på alle avlsdyr, pomeranian.

Litt om denne saksgangen med NKK.

Klubben tok kontakt med Sunnhetsutvalget i NKK februar 2015

Der redgjør vi for NKK hva Generalforsamlingen gikk inn for i 2014 bla. at vi ønsker kjent DNA profil på alle avlsdyr før registrering av valper på rasen.

Vi foreslår der bruk av firma IDEXX som alle veterinærer har tilgang til. Vi ønsket også at NKK skulle legge dette tilrette for DogWeb. Svar fra NKK fikk vi i mars. De skulle ta dette opp på neste møte i Sunnhetsutvalget i slutten av mnd.

Veterinærkonsulent Presterud NKK sender klubben en mail og ber om svar på hvorfor vi ønsker IDEXX. Hun har også sendt brev til dem ang dette og avventet svar. Vi har svart at det er pga enkel tilgang for veterinærer men ingen krav fra vår side. Så får vi mail igjen fra Presterud ang protokollen fra GF 2014- Det er her det ble missforstått fra Sunnhetsutvalget i NKK. Vi ønsket å få frem muligheten til å få til ett krav. De forstod det som at vi ville ha krav der og da. Vi ønsket en uttalelse. Svar fra SU : «Men en diskusjon i SU på generelt grunnlag vil være gunstig for å evt innføre krav ved neste korsvei»

7 april får vi svar fra NKK

NKK er skeptiske til om dette lar seg gjøre og hva klubben ønsker i forhold til lagring av DNA. NKK: Vi har på nåværende tidspunkt ingen erfaring med andre raser å gjøre dette. Skal det komme slike krav i fremtiden må HS inn bla. SU trenger mer informasjon fra aktuelle laboratorier for å vurdere kvaliteten og eventuell mulighet for videre bruk med innleggelse i NKKs systemer på et senere tidspunkt.

21 april

Svar sendes NKK ved Presterud.

Vi sender klubbens krav stadfestet ved Generalforsamlingen denne gangen i korrekt form.

12 november svar fra NKK

Sunnhetsutvalget avviser muligheten til DNA profil på avlsdyr og begrunner det med at de ikke har kommet så langt i den prosessen og vil helst ha blod som analyseres av Veterinærhøyskolen. Men de ser klart behovet for innføring av DNA-profiler. De vil komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

Vi avtaler møte med NKK ang denne saken.

Møte med NKK ang DNA og RAS 30 Nov.2015 – NKK´s lokaler Bryn.

Tilstede fra NKK : Kristin Aukrust, Kim Bellamy og Kristin Wear Prestrud.

Fra NPK: Unn Saxvik og Roar Skoli.

Kjent DNA profil på foreldredyr – NKK arbeider med et opplegg med DNA testing på samtlige raser, og ville da vente med testing av Pomeranian til deres opplegg var klart.

NKK´s arbeide skulle være ferdigstillt i løpet av Mars/April.

NPK´s representanter ble lovet informasjon fortløpende.

RAS ble i sin helhet godkjent, men NKK har laget en ny mal, slik at RAS skal inn i denne Malen før utgivelse og publisering.

For NPK Roar H. Skoli

 

Slik står saken idag. Vi fortsetter å jobbe med dette og holder kontakt med NKK/SU

  

2.

Årsberetning fra Valpeformidler

Valpeformidling Rjukan 02.02.16

 

Er svært få kull som blir meldt inn.

Mange valpekjøpere, men de er delt opp i grupperinger. Ikke så mye etterspørsel rett på nyåret, men øker fram mot sommeren. Svært lite etterspørsel om sommeren men en del som gjerne vil ha valp mot høsten. Noen er det også som ønsker rundt juletider.

Mange valpekjøpere er veldig uvitende og det er tydelig at de ikke kjenner rasen, oppfordrer de da til å lese seg opp før de tar kontakt med oppdretter da de da kanskje har noe å spørre om.

Anbefaler alle valpekjøpere å besøke oppdrettere både for å hilse på både hunder og folk. Ber de også om å be om kontrakt før de reiser for å hilse på valp dette fordi de skal være enig i kontrakten før de blir ”forelska” i den lille valpen.

 

Har hatt en del spørsmål angående kontrakter. Mange reagerer på oppdrettere som tar full pris for valper som det er ”heftelser” ved. Som for eksempel at de ikke får bruke den i avel, at de ikke står som eier alene, og at de allikevel må betale full pris. At oppdrettere skal ha kull på en hund som de betaler 25.000 +-50.000 for. Er helt enig med valpekjøpere i dette og anbefaler de da å kontakte andre oppdrettere som de er mer enig i kontrakten til.

 

Har også fått spørsmål fra valpekjøpere om de ikke kan kreve halve kjøpesummen tilbake hvis det er feil på hunden. F. eks skjeve tenner, underbitt, skjeling, en testikkel osv. svarer de da at de fleste oppdrettere i Norge selger kosehunder og at dette står på kontrakten, hvis det står på kontrakten at det er en utstillingshund de har kjøpt er det noe annet, men at det er svært få oppdrettere som selger utstillingshunder i Norge.

 

Etter at jeg la til oppdrettere på denne gruppen min på FB synes jeg det har vært enklere å få formidlet valper J

 

Mvh

Mariann S. Nylend

 

Resultatregnskap for Regnskapsår 2015.

 

 

4.

Budsjett.

                                                                         Budsjett for 2016.                 Budsjett 2015

 

Medlemskontigent kr.   90.000,- kr. 86.450,-
Inntekter div kurs/seminar kr.     5.000,- kr. 9.483,-
Inntekter utstilling m/Shih Tzu klubben kr. 120.000,- kr. 95.355,-
Inntekter spesialen kr. 23.000,- kr. 64.220,-
kr. 238.000,- Kr. 255.508,-
Varekostnader
Kostnader medlemsblad kr.     20.000,- kr. 32.477,-
Kostnader utstilling kr.     100.000,- kr. 115.736,-
Kostnader spesialen kr.       25.000,- kr.   26.350,- (2014)
Årsmøt/Styremøter    kr.   35.000,- kr.   27.962,-
Premiering mestvinner kr.       5.000,- kr.     3.525,-
Premiering utstilling kr.     25.000,- kr.   43.000,-
Gaver dommere etc kr.       1000,-

 

kr.         700,-
kr.   211.000,- kr. 222.400,-
Overskudd kr.     27.000,-

 

Revisjonsberetning for 2015.

 

Jeg har revidert årsoppgjøret for Norsk Pomeranian Klubb. Årsoppgjøret består av Årsberetning, resultatregnskap og balanse, og er avgitt av Styret. Regnskapene viser et reelt overskudd.

Etter min mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og regnskapet gir ett korrekt bilde av virksomheten i organisasjonen, samt klubbens økonomiske stilling pr 31.12.2015.

Jeg vil berømme Styret for at de har på kort tid har opparbeidet en god økonomi i klubben. Det har vært en meget fornuftig bruk at penger.

 

Bjørn Lauritzen             Tynset, 8 mars 2016.

sign.

————————————————————————————————————————

 

Innkomne saker.

 

SAK 1

Fra: Elisabeth Hals Jørve

Sak til generalforsamlingen

 

Jeg foreslår et avls krav om kjent PL status ført i NKKs Dogweb.

Dvs at alle Pomeranian må ha sin PL status i Dogweb før de brukes

i avl dersom.

Dette innebærer ikke en begrensing på hvilken grad PL hundene kan ha,

men et krav om at den status hundene har skal være tilgjengelig for alle.

Da kan oppdrettere selv foreta et mer informert valg av avls partner til sin hund.

En eventuell innskrenkning av hvor høy grad PL som tillates brukt kan

evt tas opp om senere når vi ser hva gjennomsnittet for rasen ligger på.

I Sverige er det slik at avlshundene kan ha PL inntil grad 2, f.eks.

1) om begge hundene har grad 1 på ett ben hver seg, eller

2) om en av hundene har grad 2 på ene benet, grad 0 på andre og partneren er 0/0 eller

3) om en av hundene har grad 1/1 og den andre er fri.

Mvh Elisabeth Jørve

 

Styrets kommentar: Vi anbefaler dette da det er i tråd med RAS.

 

SAK 2.

Sak fra styret.

Styret foreslår en økning i hoved-kontingenten på kr 25,- fra 2017 fra kr.250,- til kr 275,-

Klubben hadde ingen økning for 2016.

 

SAK 3.

Sak fra styret.

Ansvarsfrihet for styret.

 

SAK 4.

 • 6-1 Lovendring Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

Lovendring: Ny tekst til §3-4 h)

Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen. 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.

 

Her har det sneket seg inn en feil. Det skulle stått

2 styremedlemmer trer ut første år, første gang ved loddtrekning.

Dvs. Til Valgkomiteen velges 2 styremedlemmer det ene året og 1 styremedlem det andre året. Den som sitter igjen når 2 går ut rykker opp til Leder. Når 2 velges inn og 1 går ut vil den med flest stemmer av de 2 bli leder. Vara velges for hvert år. Alle styremedlemmer kan gjenvelges.

Forslaget blir som følger:

Lovendringer §3-4 h)

Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år. Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen.

2 styremedlemmer trer ut første år, første gang ved loddtrekning.

Valgkomiteen skal sørge for at kandidater til verv ikke er i nær slekt.

( gjelder fra året 2017 )

 

 

SAK 5.

 

VALG.

 

Valgkomiteen har i denne perioden bestått av:

 • Leder Jane Roligheten
 • Komitemedlemmer: Liz L. Skårn og Kai Atle Iversen
 • Vara til komiteen: Gro Enge.

 

Valgkomiteen har hatt en egen side på Facebook, hvor vi har kommet med forslag til

kandidater og diskutert disse. Vi har også hatt telefonsamtaler med hverandre.

Valgkomiteen har denne perioden hatt en utrolig vanskelig oppgave, da vi ikke har fått inn ett eneste forslag fra medlemmene på kandidater som er på valg.

Vi i valgkomiteen har til tider vært uenige, men til slutt har vi kommet frem til noe vi mener er gode kandater til de forskjellige vervene i klubben.

 

Med hilsen Jane Roligheten

Leder Valgkomiteen

sign.

 

Disse kandidatene er enstemmig vedtatt av komiteen:

 

VALGKOMITEENS forslag til kandidater:

 

 

     VERV                   kandidaten JA                         NEI                         BLANK

Nestleder 2år EVA MCQUISTON
Sekretær 1år TANJA BEKKELUND
Kasserer 2år ROY N. TUVERUD
Styremedlem 2år BELINDA KLEIN
Styremedlem 1år MAY-BRITT HAUGLAND
Vara 1år GRO ENGE
Vara 1år TOINI OLSEN
Medlem av valgkomite 2år Linn Elleri
Medlem av valgkomite 2år SARA NADINE LYSAKER
Vara til valgkomite 1år CHRISTINA EGE
REVISOR BJØRN LAURITZEN

 

ÅRSMELDING-NPK-2015-3