Anestesi. Høyere dødelighet blandt Kleinspitz, Mittelspitz og Pomeranian?

Høyere dødelighet blandt Kleinspitz, Mittelspitz og Pomeranian? Da vi de siste årene har fått flere tilbakemeldinger om dødsfall i forbindelse med anestesi på disse rasene, veterinær Sari Wedul blitt kontaktet. Hun har sagt seg villig til å starte et forskningsprosjekt for å finne ut om disse rasene er overrepresentert når det gjelder dødelighet i forbindelse med anestesi, og om man isåfall kan finne en årsak. Vi trenger deres hjelp til å samle inn data for at dette prosjektet skal lykkes. Vi håper at alle eiere av kleinspitz, mittelspitz og pomeranian vil lese den vedlagte filen nøye og gjerne dele den med andre slik at flest mulig kan få denne viktige informasjonen. – Hege K Søgaard Nilsen og Marianne Søgaard Nilsen.

Vedlegget kan lastes ned her: Anestesidødelighet hos Kleinspitz, Mittelspitz og Pomeranian SJW1 (1)

mvh Sunnhetsutvalget
Norsk Pomeranian Klubb