Anestesi. Høyere dødelighet blandt Kleinspitz, Mittelspitz og Pomeranian?