Årets pomeranian

GENERELT:
Betingelse for å kunne motta premie i års konkurranse, er at eier av hund som skal motta pris – er medlem av NPK gjennom hele det året konkurransen gjelder.

 

Utstillingskonkurransen:
Årets pomhann – Årets pomtispe- Årests veteran – Årets valp – Årets oppdretter – Årets avlshann – Årets avlstispe

 

Det deles ut premie til Nr. 1, 2, 3, 4. og 5 beste hannhund og tispe ved kåring av årets Pomeranian

Maksimum 6 poengtellende resultater på utstillinger i Norge i løpet av et kalenderår. For å få poeng på en utstilling må hunden bli plassert i BHK / BTK.Utstillinger arrangert av NPK og NKK gir 1 ekstra tilleggs poeng. Ved poenglikhet telles alle deltagende hunder på de 6 gjeldene utstillingene. Den som har slått flest hunder vinner.

 

ÅRETS POMERANIAN HANNE/TISPE:

Plassering Grunnpoeng             Antall deltakende hunder gir følgende tilleggs poeng:

BIR                     18p                                    10-19   deltatte                                2p
BIM                     16p                                    20-29  deltatte                                 4p
2 BHK/BTK         12p                                    30-39  deltatte                                 6p
3 BHK/BTK          8p                                     40-49  deltatte                                 8p
4 BHK/BTK          4p                                     50-59  osv                                      10p

 

ÅRETS VETERAN:

Plassering Grunnpoeng            Antall deltakende hunder gir følgende tilleggs poeng:

BIR Veteran      7p                                        1 – 2 deltatte                                     0p
BIM                   5p                                        3 – 4 deltatte                                     1p
1 VTK               4p                                        5 – 6 deltatte                                      2p
2 VTK               3p                                        7 – 8 deltatte                                      3p
3 VTK               2p                                        9 – 10 deltatte                                    4p
4 VTK               1p                                       11 – 12 osv                                          5p

CK = 4 tilleggs poeng

 

ÅRETS VALP:
Maksimum 4 poengtellende resultater på utstillinger i Norge i løpet av et kalenderår.
For å få poeng på en utstilling må hunden bli plassert i BIR/BIM Utstillinger arrangert av NPK og NKK gir 1 ekstra tilleggs poeng.
Ved poenglikhet telles alle deltagende hunder på de 4 gjeldene utstillingene. Den som har slått flest hunder vinner.

 

Plassering Grunnpoeng            Antall deltakende hunder gir følgende tilleggs poeng:

BIR             7p                        1 – 5 deltatte                                    0p
BIM             5p                        6 – 10 deltatte                                  1p
11 – 15 deltatte                                 2p
16 – 20 osv                                      3p

 

ÅRETS AVLSHANNE/TISPE:
Poeng tellende i utstillingskonkurransen, går automatisk til far og mor av denne hund. Poengene for hvert avkom legges sammen for beregning av hhv. årets avlshann og årets avlstispe. For å komme med i konkurransen må tispe/hann ha minst 2 avkom med tellende poeng i utstillingskonkurransen. Det deles ut premie til Nr. 1, 2, 3, 4 og 5. beste avlshann/avlstispe.

 

ÅRETS OPPDRETTER:
Poeng tellende i utstillingskonkurransen, teller som poeng for Årets oppdretter. For å komme med i konkurransen må oppdretter ha minst 2 hunder med tellende poeng i utstillingskonkurransen. Det deles ut premie til Nr. 1, 2, 3, 4 og 5. beste oppdretter.

 

Prisene deles ut på Generalforsamlingen året etter at de er oppnådd.