Avl

Litt informasjon fra Sunnhetsutvalget 2016-2017


Sunnhetsutvalget har i denne perioden bestått av:

  • Roar Skoli
  • Bjørn-Tore Løvtangen 
  • Liz Skårn
  • Belinda Isabell Klein

Det er avholdt 7 telefonmøter hvorav 2 av disse var telefonmøte med styret. Ut over dette foregår saksbehandlingen i sunnhetsutvalget gjennom e-postkommunikasjon, på egen …

Les Mer »