Medlemsinformasjon

desember 8, 2017

Valgkomiteen søker nå kandidater til valget i 2018

Valgkomiteen søker nå kandidater til valget i 2018

Hei alle medlemmer i Norsk Pomeranian Klubb.

Valgkomiteen søker nå kandidater til valget i 2018 for ulike verv i klubben.

Det er viktig at foreslåtte kandidater må ha blitt spurt og vedkommende …

desember 12, 2016

Generalforsamlingen 2017

klubbeSaker som ønskes tatt opp på GF må være styret i hende senest 01.01.2017.  image001
Sendes på mail til post@pomeranianklubben.no…

juni 7, 2016

Pomeranian bladet er på vei til deg.

Flere av dere har allerede fått det flotte pomeranian bladet som er laget til dere alle. Alle medlemmene av Norsk Pomeranian Klubb vil få dette i posten.
Her kan du se 78 flotte sider med blant annet: utstillingsresultater, bilder fra …

februar 25, 2016

Info fra styret vedørende medlemsbladet

Pomnytt
10933834_612540532179076_1200501560766399001_n

Vi kommer med nytt og flott blad etterhvert. Vi avventer til etter GF slik at nytt styre også kan bli presentert der. Vi ber dere alle om å komme med annonser til bladet. Dette kan være kennelannonse produkt eller …

desember 14, 2014

Hei Alle medlemmer i Norsk Pomeranian Klubb

styret

Valgkomiteen søker nå kandidater til valget 2015 for ulike verv i klubben.
Kandidatene skal være forespurt og askeptert og stille til valg.
Frist til å foreslå kandidater er satt til 01.01.15

De ulike posisjonene som er på valg er:

  • Leder