Champion (ny)

På denne siden kan du få presentert din Champion eller internasjonal Champions.

Send en mail med bilde, informasjon om hunden og eier. Du kan godt sende med bilde av hunden og et bilde av deg så vi kan se begge. både eier og hund.