Ekstraordinær Generalforsamling 16. august 2014

Norsk Pomeranian Kubb  innkaller til
Ekstraordinær Generalforsamling

Dato: Lørdag 16. August 2014, klokken 19.00
Sted: Fenstad Stadion, Idrettsveien 4, 2170 Fenstad, Norway

Dagsorden:

DNA testing på alle Pomeranian som går i avl.

Mer informasjon vil bli gitt i forkant av møtet.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å forhåndsstemme på sak.

Forhåndstemmer
§ 3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år Generalforsamlingen avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Kun de oppgitte saker eller forslag behandles. Det kan kun stemmes på forslag ved personlig
Fremmøte (NPK-medlem), eller ved forhåndsstemmer når det gjelder personvalg.

Det kan kun benyttes 1.fullmakt pr hovedmedlem

Vel møtt!