Forslag til kandidater og forslag til saker som skal behandles på klubbens Generalforsamling.

Styret minner om følgende i forbindelse med forslag til kandidater og forslag til saker som skal behandles på klubbens Generalforsamling.

Alt skal sendes i posten og skal være poststemplet senest 01.01.2017

 

 

§ 3-3 Innkalling

  • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest1.1. året Generalforsamlingen skal være.
  • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være
  • styret i hende/poststemplet senest 01.01.