Hvordan man sender inn og teller forhåndsstemmer

§ 3-2 Møte og stemmerett

Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

Forhåndstemmer
Det kan kun stemmes på forslag ved personlig fremmøte (NPK-medlem), eller ved forhåndsstemmer når det gjelder personvalg. Det kan ikke benyttes fullmakter. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer sendes klubbens hovedadresse.

 

Du forhåndsstemmer slik:
1. kopier stemmeseddelen og kryss av for dine kandidater. Du krysser av enten JA eller NEI eller BLANK
2. Denne stemmeseddelen legges i en BLANK konvolutt.
3. Denne blanke konvolutten legges i en ny konvolutt. Utenpå denne skriver du ditt navn, samt hovedmedlemmets medlemsnummer slik at vi kan krysse av mot medlemsregisteret at din kontingent er betalt.
4. Så sendes alt i en ny konvolutt til klubbens hovedadresse.
5. På Generalforsamlingen blir det valgt ett tellekorps 3 eller 4 stk.
6. Alle konvolutten med medlemmets navn og medlems nummer blir gitt til de valgte tellekorpskandidater uåpnet.
7. Tellekorpset åpner så disse konvoluttene og legger den blanke konvolutten i en evt pose for å bli åpnet tilslutt
8. Nå tar tellekorpset den siste BLANKE konvolutten og åpner. Der ligger stemmeseddelen og ingen vet nå hvem som har sendt inn denne stemmeseddelen.
9. Dette er en korrekt og riktig fremgangsmåte.
10. Utifra denne forklaring håper vi at alle har forstått hvordan forhåndsstemmene blir behandlet og telt.
11. Dette gjelder også ved Ekstra ordinær generalforsamling.

 

Mvh Styret.