Norsk Pomeranian Klubb sitt RAS dokument er godkjent og ferdig