Norsk Pomeranian klubb`s Generalforsamlingen 2016

 

3051_392735410826257_1426093240_nReferat Norsk Pomeranian klubb`s Generalforsamlingen 2016

Dato: lørdag 9 april kl. 12.00
Sted: Garder Kurs og Konferanse senterSogndalsveien 3, 2060 Gardermoen
12659728_10156558764390624_1666600993_nS

 

DAGSORDEN

 • Godkjenning av Innkalling og forslag til dagsorden

Vedtatt

 

 • Valg av møteleder og 2 referenter
  referent: Belinda Klein. Tanje Bekkelund.
 • Møteleder: Laila Lauritzen.

Fastsettelse av antall stemmeberettigede

 • 25 stemmeberettigede i salen
  12 inkommede forhåndstemmer
  37 totalt stemmebrettiget

 

Valg av 3 til tellekorps
Anneli Skårn
Jane Roligheten
Hilde Lemtun.

 

 • Valg av personer til å underskrive protokoll.

Jane Roligheten og Dag Løken ble valgt til å underskrive.

 

 • Årsberetning.
 • Det var ingen kommentarer til årsberetningen.

Årsberetning godkjent

 

 • Regnskap 2015 m/revisjonsberetning
 • Det var ingen kommentarer til regnskapet. Regnskapet ble godkjent, inklusive revisors beretning.

 

 • Budsjett 2016

Budsjettet ble godkjent.

 

 • Innkomne forslag, og forslag fra Styret

SAK 1:

Fra: Elisabeth Hals Jørve

 

Angående PL status ført i NKK´s dogweb;

 

Styrets kommentar: Vi anbefaler dette da det er i tråd med RAS.

 

Saken ble diskutert og flere argumenter ble lagt frem. Medlemmene ønsker at det skal være en anbefaling og ikke et krav og at det kan stå ”bør” og ikke ”skal”. Det ble ytret ønske om raseseminarer hvor man kan få bedre opplæring rundt PL. Styret jobber med et større seminar og dette vil mest sansynligvis blir holdt i slutten av året. Det har blitt gjort mye i forhold til PL og vi er på en fin vei fremover.

I Sverige er det derimot ikke slik, det står fremlagt i det innkomne forslaget.

 

Etter avstemming falt forslaget for flertallet.

 

 

 

SAK 2.

Sak fra styret.

Styret foreslår en økning i hoved-kontingenten på kr 25,- fra 2017 fra kr.250,- til kr 275,-

Klubben hadde ingen økning for 2016.

 

Saken ble vedtatt.

 

SAK 3.

Sak fra styret.

Ansvarsfrihet for styret.

 

Forsamlingen ønsket mer informasjon rundt hva ”Ansvarsfrihet for styret” betyr. Det ble forklart at det betyr at styret gis ansvarfrihet fra det økonomiske ansvaret til klubben og at det kun gjelder økonomi. Det ble også forklart at det er vanlig at styrene ønsker å ha ansvarfrihet. Forsamlingen ønsker at saken burde vært skrevet og definert bedre. Styret trekker saken.

 

 

SAK 4.

Forslaget blir som følger:

Lovendringer fra styret angående lovenring §3-4 h)

Etter litt diskursjon valgte styret og trekke saken for denne gang.

 

 

Pokaler og priser ble delt ut.

Mens tellekorpset talte opp stemmer, ble det delt ut pokaler og priser for 2015.
Det ble også delt ut en egen ærespris til Hilde Lemtun og Dag Løken for fremragende utstillingsresultarter i inn utland. Det ble servert smørbrød, kaker og kaffe.

 

 

SAK 5.

 

 • Valg

Unn Saxvik forlangte å få protokollført at hun mente innkallingen var ufullstendig.

Det ble diskusjon og forsamlingen mente det var uklart og at alle i Valgkomiteen burde vært på valg.

 

Dagny Wangensteen fra NKK tar over ordet for å klargjøre og snakker litt om hva som bør gjøres. Benkforslag er i utgangspunktet ikke tillatt men kan brukes i spesielle tilfeller. Det ble avgjort at GF kunne komme med benkforslag å stemme på ett medlem til valgkomiteen for år.

 

 

Følgende ble foreslått:

 • Liz Lauritzen fikk 8 stemmer
 • Hans Kaald fikk 1 stemme  
 • Jane Roligheten fikk 13 stemmer
 • Dag Løken fikk 3 stemmer

Jane Roligheten ble valgt for 1 år i valgkomiteen.

 

Følgende kandidater ble deretter valgt slik:

 

 

Verv Kandidat Ja Nei Blank Stemmer
Nestleder 2år EVA MCQUISTON 23 12 2 37
Sekretær 1år TANJA BEKKELUND 25 9 3 37
Kasserer 2år ROY N. TUVERUD 27 0 10 37
Styremedlem 2år BELINDA KLEIN 19 15 3 37
Styremedlem 1år MAY-BRITT HAUGLAND 25 9 3 37
Vara 1år GRO ENGE 26 9 2 37
Vara 1år TOINI OLSEN 24 9 4 37
Medlem av valgkomite 2år Linn Elleri 24 3 10 37
Medlem av valgkomite 2år SARA NADINE LYSAKER 30 6 1 37
Vara til valgkomite 1år CHRISTINA EGE 27 6 4 37
REVISOR BJØRN LAURITZEN 27 10 0 37

 

Denne listen er underskrevet av:

Anneli Skårn
Jane Roligheten
Hilde Lemtun

 
Nytt styre for 2016:

 • Leder Laila Lauritzen
 • Nestleder Eva McQuiston
 • Sekretær Tanja Bekkelund
 • Kasserer Roy Tuverud
 • Styremedlem Belinda Isabell Klein
 • Styremedlem May Britt Haugland
 • Vara Gro Enge
 • Valgkomite
 • Linn Elleri
 • Sarah Nadine Lysaker
 • Jane Roligheten
 • Christina Ege (Vara)

 

 

Generalforsamlingen ble således avsluttet kl 16.30.

 

 

 

 

 

 

Sted: …………………………     Dato: ……………………….

……………………………………..…
Navn: Jane Roligheten    

 

 

 

 

 

 

 

Sted: …………………………     Dato: ……………………….

………………………………….……
Navn: Dag Løken