Om NPK

Norsk Pomeranian Klubb

RedIconer spesialklubb for rasen Pomeranian i Norge, og er samarbeidende klubb med Norsk Kennel Klub (NKK).

Ved å være medlem i NPK, NKK (eller annen samarbeidende klubb), betaler man ordinær avgift ved utstillinger (ellers dobbelt avgift).

Klubbens formål er å fremme utvikling av Pomeranian, arbeide for å bevare rasen ut fra rasebeskrivelse , samt bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt vel tilpassede individer.

Norsk Pomeranian Klubb arrangerer Hovedutstilling hvert år, hvor det blir invitert spesialdommer for rasen.

Klubben har egen valpeformidler, som formidler valpekull som oppfyller kravene etter retningslinjene.

NPK har en rekke tillitsvalgte, som f.eks. avlsråd, utstillingskomitee, premiekomitè, RAS komitee.

NPK har egne lover fra 2012. Disser finner du her