Referat fra Seminaret 1 og 2 April

Innledning:

Årets første seminar ble inspirert av den Svenske Pomeranian klubben sitt seminar, der vi i 2016 var 3 fra sunnhetsutvalget tilstede. De hadde valgt å legge seminar og GF til samme helg. Sunnhetsutvalget henvendte seg til styret i NPK, hvor vi ble enige om også forsøke dette også i Norge. Ved å legge seminar og GF til samme helg var målet å samle flest til en helg. Vi forsøkte også å finne en helg der det var minst konflikter med utstillinger osv.

Vi har forsøkt å innvolvere medlemmene i prosessen med å finne gode foredrag, da vi har ønsket innspill på hvilke temaer som var ønskelig. Vi fikk inn noen gode forslag men dessverre fikk vi ikke med alle foredragene som ønsket, men vi vil ta med oss dette videre til senere seminarer.

Vi har fått en del tilbakemeldinger på at programmet ble presentert for sent. Dette tar sunnhetsutvalget til etteretning, og vi er enige i denne kritikken. Dessverre kan det enkelt forklares ved at vi hadde flere foredragsholdere som av diverse grunner slet med å bekrefte om de kunne stille. Vi hadde også noen som måtte trekke seg av forskjellige grunner. Dette gjorde at vi måtte finne erstatninger. Vi sitter likevel igjen, stolte av å ha fått på plass et seminar med meget sterkt faglige foredragsholdere, som gjorde dette til et godt seminar.

 

 

Lørdag 1 April:

Seminaret ble åpnet av Bjørn-Tore Løvtangen fra sunnhetsutvalget. Det ble da redgjort for veien frem til seminaret, foredragsholderne ble presentert, og deltagerne ble ønsket hjertelig velkommen.

 

Agria:

Første foredragsholder var Linda Ødegård fra Agria. Hun startet sitt foredrag med forsikringstanken, enklere beskrevet som spleiselaget. Hvorfor er vilkårene satt som de er og i hvilke grad kan de som forsikringsselskap bruke skjønn? Videre beskrev hun ABC, Agria Breeders Club. Hun fortalte litt om forsikringsagenter og hvorfor det kan være fint å ha sin egen agent. Hun beskrev de forsikringsavtalene de har i Agria. Hun avsluttet med å presentere statistikk for sykdom og skade på rasen vår. Dette ga også oss i sunnhetsutvalget en bekreftelse på viktigheten av jobben for god helse i tiden fremover. 

 

Gruppearbeid:

Dagen fortsatte med gruppeoppgaver, inspirert av NKK´s Avlsrådskurs, der flere av sunnhetsutvalgets medlemmer var tilstede. Disse var laget på bakgrunn av at vi hadde ønske om å ha forbrukerrådet til å holde foredrag, noe de dessverre måtte avlyse. (Disse kommer tilbake ved senere anledning). Vi valgte alikevell å gjennomføre gruppeoppgavene, fordi spørsmålene er interessante, og ofte debatert.

Spørsmål:

  1.  Hva mener dere er viktig å ha med i en forvertavtale? Diskuter å lag en liste med 5 punkter og formuler gjerne setninger forbundet med punktene som kan benyttes i en forvertavtale.
  2. Hva mener dere er viktig å ha med som et tillegg til NKK´s kjøpeavtale? Diskuter og lag en liste med 5 punkter og formuler gjerne setninger forbundet med punktene som kan benyttes i kjøpeavtalen.
  3. Er det punkter man ikke bør ha med i forvertavtale eller kjøpeavtale? Diskuter og kom opp med forslag. Begrunn svaret!
  4. Hvilke krav mener dere det bør være for å få stå på klubbens oppdretterliste? Diskuter og lag en liste med punkter.

Disse spørsmålene ble godt besvart av deltagerne, og det ble lest opp i plenum, og sunnhetsutvalget har skrevet opp punktene til hjelp i videre arbeide.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibeke Rootwelt: 

Dagen fortsatte med Vibeke Rootwelt fra NMBU, som startet sitt foredrag slik: Reproduksjon er et overskuddsfenomen. Hun fortsatte med å fortelle om hvordan artenes befruktning skjer naturlig, hva som påvirker dette positivt og negativt. Hvor lenge går ei tispe drektig? Dette spørsmålet var interessant! Hvordan regne ut dette, hvilke metoder som er sikre og mindre sikre for å regne ut dette ble beskrevet på en god måte. Her ble det også en god diskusjon med salen. Hvordan er det å bruke røntgenbilde og ultralyd for å bekrefte drektighet, og hvilke risiko er forbundet med dette, og er noen metoder mer sikre enn andre. 

 

 

Odd Vangen:

Odd Vangen, professor fra NMBU avsluttet dagen med sitt foredrag om Avlsetikk o
g avlsarbeid. 

Odd la stor vekt på hvordan man avler på selskapsdyr, og hva man vektlegger hva gjelder egenskaper og ekstriør. Hvilke avlsmål setter man seg, og hvilke tiltak iverksetter vi for å komme oss dit.  Hvordan kan man bygge opp databaser med info om eksteriør og helse osv:       

 

 

 

 

SØNDAG:  

Denne dagen ble viet Astrid Indrebø, da hun er en sterk fagperson på genetikk, og kryssavel. Vi valgte å la henne få de timene som var tilgjengelig på søndag, før generalforsamlingen, fordi hennes foredrag ville v
ære faglig interessante, og fordi det var temaer som var meget relevant for å kunne opplyse medlemmene hva gjaldt kryssavel på tvers av varianter, noe det skulle stemmes over på generalforsamlingen.

Astrid sitt første foredrag beskrev enkel genetikk. Her beskrev hun hvordan DNA er bygget opp, hvordan egenskaper sitter i DNA, og hvilke jobb oppdrettere har når det gjelder bruk av avlsdyr. 

Hvorfor vil det være en fordel med kryssavel?

 

 

Veterinærsjekk:      
Søndag var vi så heldige og få besøk av  veterinær Niels Højgaard Andersen som har vært øyelyser siden 1987 og var blant de 9 første øyelyserne i Norge. Det var da mulighet for øyelysning, PL status og DNA profil utført under seminaret. Noen hadde med både 5 og 7 hunder som fikk PL sjekk, Øyelysning og det ble foretatt DNA test.

              

Lunsj:

De flinke kjøkkenassistentene som sørget for god lunsj til alle kursdelatakerne     

 

Dette er en kort oppsummering på hva som ble gjennomgått på seminaret. Det blir ikke lagt ut detaljer rundt innhold i foredragene da det er ønskelig at man skal delta på seminarer for detaljert info. Håper å se dere på seminar neste gang.

 

En stor takk til Royal Canin og Agria for de flotte deltagergavene vi fikk til dette seminaret!
Med vennlig hilsen Sunnhetsutvalget i Norsk Pomeranian Klubb
Bjørn-Tore Løvtangen
Liz L. Skårn
Belinda Isabell Klein