Referat Generalforsamling Norsk Pomeranian Klubb 19.04.15

Nordkisa 19.04.15

Generalforsamling Norsk Pomeranian Klubb

22 medlemmer møtt.

 

Protokoll underskrevet:

Marianne Carlsen
Tanja Bekkelund

 

Styret møtt:
Leder: Laila Lauritzen
Nestl: Roar Skoli
Unn Saxvik
Stine Karisari
Belinda Isabell Klein

 

– Klubben har hatt 80 saker i løpet av året pr 31.12.14

– 355 medlemmer
– det er gitt ut 3 stk pomeranianblader I 2014

– 60 pomeranian I utstillingsringen I mai 2014 (Gaalaasbanen), totalt 900 påmeldte.
– klippehelg i Juni.

 

150 påmeldte på rasespesialen I aug 2015.

 • oppdretterseminar og uoffisielt valpeshow
 • gjennomgang av stand på dogs4all 2014

 

Regnskap:

 • gjennomgang av årsregnskap
 • regnskap viser overskrudd på 17600 kr
 • godkjent årsmelding/regnskap
 • budsjett skal ruleres etter behov styret ser/har godkjent.

 

Ingen rasestand på neste Dogs4all, som i år er EDS 2015.
Rasespesialen blir I år (2015) under EDS/Europautstillingen.

Forslag fra medlemmer: At Rasespesialen ikke blir i tråd med andre (store Cert) utstillinger v/NKK. Kan holdes egne helger.

Medlemmer skal få komme med forslag om sted og tidspunkt for rasespesialen 2016. Oppfordring til alle.

For høy påmeldingsavgift for rasespesialen.

Forslag på sted og rasespesialen 2015, Leirsund, utenfor Lillestrøm, Hundeakademiet, eller Sinsen (Oslo Hundeskole).

 

Ingen inkomne saker.

Styret har 2 saker. (DNA/alle avlsdyr, ikke valper-test utføres av veterinær.)

-eier fyller ut skjema-test utføres ved svaber i munn, 3 tester.
– veterinær sender test + skjema inn til IDEXX
– svaberkit koster 300-500kr + veterinær-konsultasjonskostnad.
– pomeranianklubben skal ha eget register. Ikke ført opp mot NKK foreløpig.
Forslag fra salen:
Sikkerhetskontroll og mer undersøkelse fra NPK/styret før noen blir “hengt” ut.

Krav om DNA testing av alle avlsdyr uansett om man er medlem av NPK eller ikke. 

– Hunder som benyttes i avl/parringer fra spesefikke land (mulig utenom europa) , kan man ikke forlange DNA test på. Det kan søkes om fritak ved/utenlandske parringer.

Forslag: egne veterinærer til DNA testing på utstillinger og avvente DNA testing/krav inntil det foreligger på flere raser og NKK er mer informert og rutinert.

 

Hvorfor noen ikke ønsker testen?
Selve testen skal ikke bestilles selv fra internet, kun veterinær gjør dette.

 

 • Man får et DNA kort av IDEXX når hunden er testet.
 • NKK skal IKKE blandes inn ved DNA registered, kun NPK foreløpig. Rutiner ikke utarbeidet
 • Krav om DNA test vil bli mulig fra 2016.
 • Alle veterinærer kan utføre DNA svabertest.
 • DNA test kan utføres også på valp.

 

 

Avstemming:

11 fullmakter
22 møtt
Ja: 24
Nei: 10

 

 

Valg av videre styre 2015:

Leder: Laila Lauritzen 32 JA                    3 Nei                    3  Blank

Sekretær: Unn Saxvik: 37 JA                    1 Nei                    0  Blank

Styremedlem: Espen Andersen 32 JA          2 Nei                    4  Blank

Styremedlem Elisabeth Skauen             7 JA          28 Nei                    6   Blank

Styremedlem Kjell R. Røstberg    0 JA          26 Nei                                 11 Blank

Vara Eva Saxvik                    37 JA             1 Nei                    0 Blank

Vara valgkomitee, Gro Enge          32 JA             6 Nei                    0 Blank