Referat Generalforsamling Norsk Pomeranian Klubb 27.04.2014

Referat Generalforsamling Norsk Pomeranian Klubb 27.04.2014

 

13 Medlemmer tilstede

Laila ønsket alle velkommen til 1. generalforsamling for NPK

Dagsorden og innkalling ble godkjent.

Valg av møteleder- Laila Lauritzen. Referent Gro Enge

Fastsettelse av antall stemmeberettigede. 13 tilstede – 5 Fullmakter – 10 Forhåndsstemmer. En forkastet da den var uten medlemsnummer og navn ikke var på medlemslisten.

 

Årsberetning- hva styret har foretatt seg 1. året:

 • Litt om å sitte i styret.
 • Styret består av:
 • Redaktør
 • RAS komiteen
 • Distriktskontakter
 • Styret hatt jevnlig kontakt hele året med møte på Dogs4All
 • Oppdretterkurs og uof. utstilling – 50 fremmøte
 • Stand på Dogs4All
 • Året 2013- Mange ting å ta tak i ved oppstart
 • Farger på Pomeranian som ikke er tillatt
 • RAS nærmer seg ferdigstillelse
 • Logo
 • Nettside
 • Facebook side
 • Arrangere utstillinger. En stor på Gaalaas og rasespesial.
 • Planlegge Dogs4All 2014
 • Planlegge oppdretterseminar i Tromsø 2014
 • Div henvendelser til klubben.

 

Det har vært mye å ta tak i.
Klubben er plikter seg til å ta imot og besvare og behandle alle henvendelser seriøst, være seg fôrvertavtaler eller personsaker, uansett om klubben ikke alltid kan ta stilling eller hjelpe. Privat saker blir ikke offentliggjort men behandlet internt i styret.

Klubben ser på det som viktig å forsøke å ivareta medlemmer på godt og på vondt. Det ønskes ikke noen heksejakt på enkeltpersoner.

Viktig å gi positive tilbakemeldinger- god informasjon

Det plikter ved å være medlem i en klubb, på samme måte som det plikter for klubben å følge Nkk sine retningslinjer og regelverk:

 • NKKs medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubbens eget lovverk.
 • Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte NKKs virksomhet.

 

-Årsberetning ble godtatt.

-Regnskapet ble godtatt

Dogs4All 2014. Håper flere vil hjelpe til der (gi beskjed til klubben de som kan)

Kan oppdretter gjøre noe for å verve medlemmer? En inngangsbillett til medlemskontingent ble diskutert.

Klubben har egen kiosk på spesialen, håper noen vil bidra med hjelp da det er et kjærkomment bidrag til klubbkassen.

Forsøke å få med Sverige på spesialen, Svensk Pomeranian nytt?

Saker

 1. Avlssperre på fargene Merle og Blå

-Enstemmigvedtatt

 

 1. Cert/Storcert

Generalforsamlingen hadde en del diskusjoner rundt Nkk sin fjerning av «stor» cert gjeldene fra 2015.

Det ble avhold avstemming om at man for 2015 ønsker å beholde dagens system, 3 Cert hvorav et fra Nkk eller klubbens spesial utstilling for å oppnå Championat. Da klubben alt har takket ja til over 90 utstillinger for 2015.

-Vedtatt med flertall

 

Om Nkk opprettholder vedtak om fjerning av «stor Cert»

Kom det forslag om fra 2016 å øke antall cert til 5, med minimum 1 år og en dag mellom første og siste cert, for å oppnå Championat. Om Nkk ikke tillater dette og vedtaket om fjerning av «stor Cert» blir opprettholdt, vil klubben minske rasens deltakelse på utstillinger til ca. 50 pr år.

-Vedtatt med flertall.

 

 1. Prisøkning for medlemskap 2015 vedtatt. Øker til 250,- for hovedmedlem.

– Vedtatt med flertall

 

Det ble i denne sammenheng diskutert «gavemedlemskap» for valpekjøpere. Vi går inn for å undersøke muligheten for dette.

VALG

Disse ble valg inn i styre:

Nestleder                                                             Skoli Roar                      for 2 år.
Kasserer                                                              Karisari, Stine                for 2 år.
St.Medlem                                                           Klein, Belinda Isabella   for 2 år.
Vara                                                                     Dalen, Marthe               for 1 år.

Valgkomite:

Leder ved flertall:
Roligheten, Jane           for 1 år
Lauritzen, Liz                for 1 år
Iversen, Kai Atle           for 1 år

Revisor    Møystad, Ellen Kristine for 2 år.
Vara         Lauritzen, Bjørn            for 2 år.

 

Det hele ble etter avsluttet valg delt ut premier og pokaler til årets mestvinnende, samt lettere servering.
Møtet hevet!