Retningslinjer for salg av valper i NPK

Retningslinjer for salg av valper i NPK
PDF

Det vanligste er en pris på 20.000,- 30 000,- kr for en valp. Valper selges uten «heftelser» så som kull og parringer.

Ønsker oppdretter kull eller parringer på solgt valp skal dette skrives i kjøpekontrakten, og betales for. Eller valpen selges til redusert pris.

Det anbefales at man benytter seg av en forvertavtale om man ønsker videre kull på tisper. Vi henviser da til standardavtalen fra NKK.

Alle valper skal være helseundersøkt, registrert og chipet i henhold til NKK sine regler.

Det anbefales at man bruker NKK sin kjøpekontrakt. Den skal forevises valpekjøper og signeres av begge parter på stedet. Valpekjøper skal få se sin kopi før betaling finner sted.

Dette er retningslinjer vi forventer at medlemmer av Norsk Pomeranian Klubb forholder seg til. Dette er for å sikre både oppdrettere og valpekjøpere.