Retningslinjer for salg av valper i NPK via Valpeformidler

Retningslinjer for salg av valper i NPK via Valpeformidler

18 Januar 2016.

Oppdretteren må være av NPK for å få sine valper formidlet.

Normalprisen på pomeranian valp i dag, ligger på ca. 25 000,-
Det skal være kjent PL  status på foreldredyr og det anbefales øyelysning (gjelder fra 05.07.16)

Dersom valper selges med «heftelser» som kull og parringer, skal dette skrives i kjøpekontrakten, og kompenseres for. Eller valpen selges til redusert pris. 

Det anbefales at man benytter seg av en forvertavtale om man ønsker videre kull på tisper. Vi henviser da til standardavtalen fra NKK.

Alle valper skal være helseundersøkt, registrert og chipet i henhold til NKK sine regler.

Det anbefales at man bruker NKK sin kjøpekontrakt. Den skal forevises valpekjøper og signeres av begge parter på stedet. Valpekjøper skal få se sin kopi før betaling finner sted. 

Dette er retningslinjer vi forventer at medlemmer av Norsk Pomeranian Klubb forholder seg til. Dette er for å sikre både oppdrettere og valpekjøpere.