Sykdommer

Hunderasen kan også være utsatt for sykdommer og gen-feil. Vi har samlet noen av de som du kanskje kan ramle over som eier av rasen Pomeranian. Håper denne siden gir deg litt info om det du måtte lure på.

[message_box type=»note» icon=»yes» close=»Close»]VIKTIG INFORMASJON FRA CANADA.
(enkelt oversatt)

Etter måneder med planlegging, har Pomeranian Club of Canada annonsert lanseringen av en mest omfattende og upartisk undersøkelse på Alopecia X. Selv begrenset til purebred Pomeranians, er denne undersøkelsen åpen for alle Pomeranian eiere over hele verden, inkludert både kjæledyr og show / avl hunder. Det er viktig å fullføre en undersøkelse for hver Pomeranian eide (levende eller døde) og hvorvidt det har blitt påvirket av Alopecia X. Hvis svarene er begrenset til bare hunder som er angrepet, vil resultatene bli skjevt og ikke bevise en nøyaktig representasjon av forekomst av Alopecia X i denne rasen.

Din deltakelse er verdsatt og viktig for saken. Vennligst send dette og den koblede plakaten, til eventuelle Pomeranian eiere og veterinærer du kanskje kjenner. Klikk på linken nedenfor og hjelpe oss hjelpe hundene.

https://www.surveymonkey.com/s/PCOC-Alopecia-X
—————————————————————————————–

After months of planning, the Pomeranian Club of Canada has announced the launch of a most extensive and unbiased Survey on Alopecia X. While limited to purebred Pomeranians, this survey is open to all Pomeranian owners world-wide, including both pets and show/breeding dogs. It is important to complete one survey for each Pomeranian owned (living or dead) and whether or not it has been affected by Alopecia X. If responses are limited to only affected dogs, the results will be skewed and not prove an accurate representation of the incidence of Alopecia X in this breed.

Your participation is appreciated and vital to the cause. Please forward this and the linked poster, to any Pomeranian owners and veterinarians you may know. Click the link below and help us help the dogs..[/message_box]

Nedenfor har vi lagt inn infoen i ark-faner. Trykk på den ark-fanen som omhandler den sykdommen/gen-feilen du ønsker å vite mer om.

Patella Luxation (Løse kneledd)

patella_luxationEn svakhet hvor kneskålen smetter ut av leddet på det innvendige side av kneet hos små raser. Dette er normalt en arvelig lidelse, men kan også skyldes en skade. Lidelsen starter i valpealderen. Hunden blir da plutselig halt på ene bakbenet.

Om det er arvelig betinget, bør man ikke avle på pommer med denne svakheten.

Graden av patella varierer fra mild, som knapt påvirker hunden til alvorlig løshet, som krever operasjon. La ikke diagnosen løse kneledd avskrekke deg, da hovedparten av pommene med denne lidelsen lever et normalt liv, og hvis svakheten er alvorlig, vil en operasjon løse problemet.

Hypoglycemia (For lavt blodsukker)

Hos små raser, som pomeranian jo tilhører, opptrer ofte et plutselig fall i blodsukkeret.

De oppstår normalt hos unge valper, men kan også skje hos eldre stressede hunder. Symptomene er plutselig fall, slapphet og risting, og i sjeldne tilfeller krampeanfall. Det kan hjelpes ved å gi valpen 1 tsk. sukker i maten hver dag inntil de er ca.9 måneder gammel.

Luftrørskollaps

Skyldes at luftrøret ikke kan holde seg åpent under pustingen.

Din pom vil få følgende symptomer ved sammenfall av luftrøret: Tørr hostelyd, som kan lyde som om den skal hoste opp en hårball. Denne hoste oppstår typisk hvis hunden trekker i halsbåndet, når den spiser og drikker, eller hvor pommen blir opphisset. Sykdommen rammer oftest hunder over 7 år, men kan oppstå allerede i valpealderen.

Lidelsen kan behandles medisinsk.

Hypothyroidisme (For lavt stoffskifte)

Dette skyldes for lav produksjon av skjoldbruskkjertel hormonet, som regulerer stoffskiftet. Pommen vil bli sløv, få vektøkning selv om den spiser mindre, fortykket hud, røyting, hvor pelsen gradvis blir tynnere, uregelmessige løpetider, manglende sexlyst hos hannene er noen av de mest alminnelige symptomer. Sykdommen kan behandles medisinsk. Denne behandling er livsvarig, og gir pommen et normalt livsforløp.

Black Skin Disease(BSD) (alvorlig hårtap syndrom)

Det finnes to former for alvorlig hårtap syndrom.

1) Lidelsen kan ramme valper, som normalt begynner å få voksenpels i 6 måneders alderen. Pommer som har BSD får aldri den voksne pelsen, men taper hårene ved 1 ½ års alderen. Da faller pelsen av i dotter rundt om bakdelen, hale og baksiden av lårene. Huden kan bli sort eller grå og læraktig, men utvikler ikke sår eller lukter. Valpen er stadig et sundt dyr. Pelsen kan gro ut igjen etter sterilisasjon/kastrasjon, men det er sjelden. Ellers er det ingen behandling for lidelsen.

2) En annen versjon av sykdommen rammer voksne hunder, men med de samme symptomer og forløp. Når hårtapet har skjedd, skal disse pommene behandles med hudpleie. De skal beskyttes mot solbrenthet, og om vinteren er de nødt til å gå med klær. Pommer med BSD må regne med en kortere levetid, og mange dør plutselig ved 7-8 års alderen. Amerikanske undersøkelser peker på at BDS er arvelig. Raseklubben anbefaler at en tar ut av avl synlig syke hunder som ett ledd i bekjempelsen av problemet med Alopecia x/Bsd. Vi vil holde alle oppdatert på utvikingen i forskningsprogrammet som pågår ved universitetet i Bern. Anbefaler eier å sende inn blodprøver som er til hjelp i forskningen. Se link for videre informasjon. Følg denne linken til en side fra Bern angående BSD