Tenker du å kjøpe hund av rasen Pomeranian ?

Tenker du å kjøpe hund av rasen Pomeranian ?
Kontakt Norsk Pomeranian klubb v/valpeformidler mob. 934 68 117 før kjøp.

En pomeranian skal selges med stamtavle fra Norsk Kennel Klubb og ha  helseattest.
Den skal være renraset, dvs. begge  foreldrene skal være av rasen pomeranian.

Valper skal ha foreldredyr som har blitt DNA-testet og denne testen skal være
registrert i NKK før valpene blir godkjent og registrert. (gjelder parringer foretatt etter 01.01.2017)
Norsk Pomeranian klubb har innført kvalitetsikring av valper for å unngå useriøs avl.

Lurer dere på noe eller har spørsmål,  kan du også ta kontakt på email:  ehaugl@online.no