Utvalg og komiteer

Sunnhetsutvalget

  • Belinda Isabell Klein
  • Liz Skårn
  • Bjørn-Tore Løvtangen

Utstillingskomiteen: