Valgkomiteen søker kandidater til styret ved ekstraordinær generalforsamling 2017

 

Hei alle medlemmer i Norsk Pomeranian Klubb.   unknown

Valgkomiteen søker nå kandidater til posisjoner i styret som ikke ble valgt inn ved GF 2017.
Det er viktig at foreslåtte kandidater må ha blitt spurt og vedkommende ha sagt JA til å stille.
Alle forslag  sendes på mail eller pr post, og være underskrevet med navn og medlemsnr.

Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/ poststemplet senest: 20.05.17
De ulke posisjonene som er på valg er: 

Styremedlem – 2 år
Varamedlem  –  1 år
Varamedlem i valgkomite – 1 år

Varerevisor- 2 år 

Personer må innstilles av valgkomiteen eller bli foreslått av medlem.

Forslag til kandidater sendes leder av valgkomiteen:

Mail add: hopi2katchina@hotmail.com

Linn Elleri 
Damåsveien 15,
1555 Son 

Mvh. Linn Elleri 

Leder av valgkomiteen. 

Publisert 04.05.17 (Belinda Isabell Klein)