Valpeformidling

Valpeformidler

Vi anbefaler alle nye som skal kjøpe Pomeranian til å kontakte valpeformidler i god tid for å få informasjon om tilgjengelige valper og få en oversikt over seriøse oppdrettere. Vi anbefaler også alle oppdrettere om å formidle sine valper gjennom valpeformidler fremfor aviser, internett etc. For at oppdrettere skal få formidlet sine valper gjennom valpeformidler kreves medlemskap i Norsk Pomeranian Klubb og det forventes at oppdretter følger NKK sine etiske retningslinjer for avl og at man følger NPK sine etiske regler for salg av valper i NPK

Valpeformidler:

Henvendelser til valpeformidler kan gjøres via skjemaet nedenfor. Det kan alternativt sendes epost til valp@pomeranianklubben.no

Linker
Retningslinjer for salg av valper
NKK sine etiske retningslinjer for avl 

For medlemmer som ønsker å benytte seg av valpeformidlingen ønsker vi info om :

Ditt navn

Ditt Kennelnavn

Medlemsnummer (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Mors Navn og registreringsnummer

Fars Navn og registreringsnummer

Patella status og dato

Øyelysnings status og dato

Antall valper

Født dato

Informasjon om valpen

Vedlegg kan lastes opp her:

Vedlegg kan lastes opp her:

Vedlegg kan lastes opp her:

Vedlegg kan lastes opp her:

Vedlegg kan lastes opp her:

Vedlegg kan lastes opp her:

Vedlegg kan lastes opp her:

Siden er under oppdatering.

Valper til salgs: